Styret vårt

Hanne Oksett

Rolle: Leder
Tlf: 909 01 002
Epost: hanne.oksett@gmail.com 

Ivar Grønn

Rolle: Kasserer
Tlf: 905 57 996
Epost: ivargronn@gmail.com 

Lasse Gjerde

Rolle: Nestleder
Tlf: 992 48 052
Epost: gjerdetak@hotmail.com 

Kari Floten

Rolle: Sekretær
Tlf: 907 34 341
Epost: ka-flot@online.no